Rrëfimi prekës i aktores se famshme: “Kam hu mbur nëntë fëmijë për shkak të AB0RTlT”

Sharon Stone në një rrëfim të ri ka zbuluar se ka hum bur nëntë fëmijë nga abortet që ka pë suar ndër vite.

64-vjeçarja – e cila është nënë e tre djemve përmes birësimit – këmbëng ul se gratë duhet të mendojnë se humbja e një f ëmije është ‘diçka për të përballuar vetëm dhe fs hehurazi, një lloj ndjesie dështimi”.

Ylli i “Basic In stinct” shton se kushdo që ka pësuar një abort kërkon “dhem bshuri, ndjeshmëri dhe sh ërim”.

Në një koment në llogarinë e People në Instagram, ajo shkroi: “Ne si femra nuk kemi një forum për të diskutuar thellësinë e kësaj hu mbjeje. Kam humbur nëntë fëmijë nga abor tet”.

“Nuk është gjë e vogël, fizikisht apo emocionalisht, por ne jemi bërë të ndiejmë se është diçka për të përballuar vetëm dhe fshehurazi me një lloj ndjesie dështimi. Në vend që të marrim dhem bshurinë, ndjeshmërinë dhe shërimin aq shumë të nevojshëm për të cilin kemi nevojë”.

“Shëndeti dhe mirëqenia e femrës, e lënë në kujdesin e ideologjisë mashkullore, në rastin më të mirë është bërë e dobët, në fakt inj orante dhe në përpjekje të dhu n shme shtypëse”, vazhdon ajo.

Biondja ka tre fëmijë tani: Roan, 22-vjeçar, Laird, 17-vjeçar dhe Quinn, 16-vjeçar.