Kujdesi nga vapa/ SlMPT0MAT E G0DlTJES së të nxehtit

Vala e të nxehtit afrikan që ka përfshirë prej ditësh vendin tonë, ka bërë që të rritet numri i pac ientëve që i drejtohen qendrave shën detësore, për të marrë ndihmë për pro bleme nga më të voglat, deri tek ato që shkakton god itja nga dielli.

“Unë kam ardhur nga Anglia. Mendo çfarë moti atje dhe çfarë dielli këtu. Unë vuaj nga d abeti dhe te nsioni. I shm ang orët e pikut, por sot kisha punë. Sa jam në këtu, rri në hije të pishave të Golemit”

“Nuk i ndaj kapelen dhe syzet. Pi shumë ujë e lëngje. Vera këtë punë ka tani. Por unë lëviz edhe në orët me diell, sepse të tillë e kam punën“, shprehen qytetarët.

Ursina Hajdini, mjeke familje: Moshat më të rrez ikuara nga i nxehti janë të moshuarit, fëmijët, por edhe gratë shtat zëna, si dhe pa cientët me së mundje kronike, veçanërisht ata që vu ajnë nga zemra, di abeti, veshkat.

Go ditja nga i nxehti fillon që me simp toma të lehta, që janë ulje tensioni, marrje mendsh, dhimbje koke, ndjesi e përgjithshme dobësie. Por mund të kalojë në të vjella, hu mbje eku ilibri, e deri në shtrim në sp ital.

Me marrjen e disa masave të thjeshta në përditshmëri, mund t’i shmangim këto efekte anësore të temperaturave të larta, që nisin që nga mosdalja në diell nga ora 11 paradite deri në 5 pasdite, përdorimi I veshjeve të lehta, të gjera e të pambukta, kon sumimi i sa më shumë lëngjeve, sidomos ujit, shmangia e pijeve al k oolike, e pijeve me kaf einë dhe shumë sheqer.

Ka dhe profesione që janë të rrezi kuara, për shkak të eksp ozimit për një kohë të gjatë në diell, si ndërtimtaria dhe bujqësia. Ne I këshillojmë që të kons umojnë sa më shumë ujë e lëngje gjatë ditës e të alternojnë qëndrimin në diell me atë në hije.

Top Channel