E va rfër dhe me fytyrë të vr arë, tani në Iuks të shfrenuar/ Ndryshimi i pabesueshëm i Xhisiela Malokut: ‘VDlSNl NGA ZlLlA DHE PABUKËSlA’!

Kur ajo u shfaq para disa vitesh mjaft u erdhi keq dhe e më shiruan.

Bëhet fjalë për Xhisiela Malokun, vajzën e v arfër nga fshati Zezë i zonës së Krujës.

Biondja e kthyer tashmë në brune është sërish në vëmendjen mediatike.

Vajza e cila dikur rr ëmbeu zemrat e shqiptarëve për shkak të his torisë që u rrit pa baba dhe e dh un uar nga i dashuri, sot po jeton në luks të shf renuar, ndërsa është transformuar dukshëm në pamjen fizike.

Ajo deklaroi disa vite më parë se ish-i dashuri, nën kër cënimin e ar mës e kishte futur në një h otel, e kishte dh u nuar dhe dj egur me ci gare deri kur kishte h umbur ndj enjat, ndërsa pas 24 orëve tha që deklarata e saj nuk ishte e vërtetë dhe se e kishte sh pikur duke u dukur në syrin e publikut si e kër cënuar.

Xhisiela sot jeton mes pa surisë, teksa ka nisur të ofen dojë mediat duke u thënë se nuk i ndihmon dot pasi gazetarët janë të dës htuar dhe ziI.iqarë.