Akorja e njohur shqiptare në vë shtirësi! Prindërit e saj shtr ohen me ur gjencë në spit al nga co vid-19 pas përk eqësimit të gjendjes shë ndetësore

Teuta Krasniqi duket që po kalon një periudhë të vë shtirë, pasi prindërit e aktores së njohur janë shtruar me ur gjencë në spit al për shk ak të cov id-19.

Prindërit e aktores Teuta Krasniqi kanë shfaqur kompl ikacione nga Cov id-19.

Akorja e njohur shqiptare në vë shtirësi! Prindërit e saj

Lajmin e ka bërë të ditur vetë i ati i aktores, Milazim Krasniqi i cili përmes një postimi në rrje tet sociale shkruan se ai dhe bashkëshortja e tij Edibja janë sht ruar në spi tal.