Polici hero vd.es tre vite pasi u qëIIua në kokë gjatë përpjekjes për të shp.ëtuar fë.mijët nga një baba vr.asës

Një oficer policie i cili ka qenë në koma për tre vjet ka vd.ekur pasi u qëllua në kokë gjatë një sul.mi vde.kjepr.urëse.

Babai i dy fëmijëve Kevin Valencia vd.iq të hënën pasi u pl.agos ndërsa ishte në detyrë në 2018. Ai u që.llua nga një kr.iminel i quajtur Gary Wayne Lindsey Jr dhe pë.soi një dë.mtim të rëndë të trurit.

Shefi i Policisë së Orlando, Rolon njoftoi vd.ekjen e oficerit në Twi.tter, ku shkruante:

“Oficeri Valencia rrezikoi jetën e tij për njerëz që as nuk i njihte, një rr.ezik që të gjithë oficerët marrin pa diskutim. Që nga ajo natë tra.gjike, oficeri Valencia po luf.tonte për jetën me familjen e tij në krah.”

Rolon gjatë deklaratës e përshkroi oficerin e ndjerë si një hero, burri, babai, djali, vëllai dhe shoku që dha jetën e tij për të mbro.jtur qytetin.

Ai tha se gruaja e Valencias, Megan dhe djemtë e vegjël Kaleb dhe Kolton do të jenë gjithmonë familje në Departamentin e Policisë Orlando dhe u zotua të nderonte trashëgiminë e oficerit dhe të siguronte që sak.rifica e tij nuk do të harrohej.