AKTUALE

QYTETARËT SHPËRNDAJNË F0T0T E 5 TË AK.UZUARVE PËR AB.UZlM ME 15-VJE.ÇAREN NË LEZHË: PËRDH.UNUESlT KANË FYTYRË DHE EMËR!

Disa qytetarë kanë dashur të sen.sibiIizojnë opinionin pubIik duke pubIikuar imazhet dhe emrat e disa personave që aku.zohen nga poIicia e Iezhës se kanë përdh.unuar në grup një vajzë të mi.tur duke e shan.tazhuar. Këta […]